سیاست حفظ حریم خصوصی

آخرین بروز رسانی: 18/10/2016. 

فعالیت شرکت Cozmobet توسط قانون حفظ اطلاعات شخصی کوستا ریکا تنظیم می گردد، راهنمای اتحادیه اروپا در خصوص حفظ اطلاعات (دستور العمل EC 95/46/EC) و راهنمای اتحادیه اروپا در خصوص حفاظت از حریم شخصی در زمینه منابع الکترونیکی ارتباطات (دستور العمل EC /2002/58/EC با اصلاحیه مندرج در دستورالعمل 2009/136/EC). 

1. توافق 
هنگام بازدید شما از وب سایت ما، شرکت Cozmobet دو نوع داده را جمع آوری می نماید: 
داده های ردیابی (داده های خلاصه)، این داده ها هویت شما را تعیین نمی نماید و از هر بازدید کننده سایت جمع آوری می گردد. این دسته از داده ها شامل: 
آ: با ارائه اطلاعات شخصی و با ثبت نام و ورود به سیستم وب سایت ما صورت می گیرد، بدین ترتیب شما به شرکت Cozmobet اجازه پردازش و در اختیار داشتن اطلاعات شخصی خود را به صورت هدفمند می دهید، و یا بر اساس سیاست حفظ حریم خصوصی، و یا طبق اصول مشخص شده، امکان استفاده از اطلاعات شما در اختیار ما قرار می دهید. 
ب: چنانچه شما با شرایط سیاست حفظ اطلاعات شخصی موافق نیستید، در آن صورت از این وب سایت استفاده ننمایید و یا در این وب سایت ثبت نام ننمایید. 

2. جمع آوری اطلاعات
آ: ما می توانیم اطلاعات شخصی و دیگر اطلاعات شما را بر اساس موارد زیر جهت جمع آوری، پردازش و استفاده در اختیار خود قرار دهیم:  
-    اطلاعات شخصی که شما به هنگام پر کردن اطلاعات فرم ثبت نام وب سایت تکمیل می نمایید، و یا هر نوع اطلاعات دیگری که شما از طریق وب سایت و یا پست الکترونیکی برای ما ارسال می نمایید؛
-    سوابق مکاتبات شما از طریق وب سایت، پست الکترونیکی و یا روش های دیگر؛ پاسخ های شما از طریق نظر سنجی های سایت و یا تحقیقات انجام شده توسط ما؛
-    اطلاعات کامل در خصوص خرید و فروش شما که از طریق وب سایت شرکت ما و یا به روشهای دیگری صورت گرفته شده باشد؛ 
-    اطلاعات کامل در خصوص بازدید از وب سایت ها، من جمله دیگر فعالیت ها، ترافیک داده ها، داده های مکانی، مجلات الکترونیکی و دیگر ارتباطات اطلاعات در اختیار ما قرار می گیرد.  
ب: لطفا" توجه داشته باشید، هر گونه اطلاعاتی که شما از طریق پست الکترونیکی برای ما ارسال می دارید رمزگزاری نمی گردد، و خطر و ریسک به همراه خود دارد. 

3. اهداف ما 
شرکت Cozmobet، اطلاعات شخصی شما را با اهداف زیر جمع آوری و پردازش می نماید: 
-    ارائه خدمات جهت انجام فعالیت های شما و بازی های کامپیوتری؛
-    شناسایی و احراز هویت؛
-    پردازش و نظارت بر فعالیت های شما؛
-    پردازش پرداخت های شما از طریق کارت و یا پرداخت از طریق اینترنت؛
-    شناسایی عملیات پرداخت، کسب اجازه، پردازش 
-    نظارت بر معاملات با هدف جلوگیری از تخلفات، جلوگیری از عملیات نامنظم، همچنین جلوگیری از قانونی نمودن فعالیت هایی که از راه غیرقانونی صورت گرفته است، و جلوگیری از تخلف
-    به جهت مقاصد بازاریابی، از ایمیل استفاده می گردد
-    بر اساس موارد قانونی و یا امور نظارتی 

4. اطمینان شما به ما
آ: شرکت Cozmobet حفظ اطلاعات شخصی شما را در موارد زیر رعایت می کند: 
-    اطلاعات شخصی شما با رعایت حق و حقوق شما پردازش می گردد؛
-    اطلاعات شخصی شما با رعایت انصاف و طبق قانون پردازش می گردد؛
-    اطلاعات شخصی شما تنها با اهداف ذکر شده فوق پردازش می گردد؛
-    اطلاعات شخصی شما به روش مناسب و به میزان متناسب با اهداف مورد نظر جمع آوری می گردد؛
-    موارد امنیتی اطلاعات شخصی شما رعایت می گردد؛
-    اطلاعات شخصی شما در مدت زمان انجام هدف مورد نظر نگهداری می گردد؛

ب: شرکت Cozmobet مسلما" تمامی اقدامات لازم را جهت تامین امنیت و حفظ اطلاعات شخصی شما را انجام می دهد. ما جهت برآوردن این اهداف، اقدامات فنی و سازمانی مناسب را برای حفظ اطلاعات شما از پردازش غیرمجاز و یا غیر قانونی محفوظ می نماییم. 
س: ما اطلاعات شخصی شما را در فایلی ذخیره نمی کنیم. توصیه ما به شما ارسال تمامی اسناد شخصی خود به آدرس   support@cozmo.bet می باشد. تمامی اطلاعات ارسال شده به این آدرس الکترونیکی تنها در سرورهای داخلی ما ذخیره می گردد. 

5. انتقال اطلاعات 
آ: شما توافق می نمایید که شرکت Cozmobet با هدف کشف جرم و یا کنترل، حق انتقال اطلاعات شخصی شما به اشخاص ثالث، من جمله صاحبان سیستم تایید اسامی و یا آدرس ها، به ارائه دهندگان خدمات پرداخت و یا موسسات مالی را دارد.  
ب: علاوه بر این، شرکت Cozmobet حق انتقال اطلاعات شخصی شما به شخص ثالث در صورت سوء ظن منطقی به تخلف شما مرتبط با حساب کاربری شما را دارد. 
س: برخی از واحدهای پردازش اطلاعات شخصی می توانند در خارج از مرز های منطقه اقتصادی اروپا EEA واقع باشند، در این مناطق قوانین حفظ اطلاعات به حجم وسیع قوانین اتحادیه اروپا قابل محافظت نیست. بدین ترتیب، به هنگام بازدید از سایت و یا مکاتبات ایمیلی با ما، شما شرایط ما (یا شرایط صاحبان و فروشندگان، یا پیمانکاران) را جهت پردازش اطلاعات شخصی شما در خارج از منطقه اقتصادی اروپا را پذیرفته و تایید می نمایید. ما تمامی اقدامات اصولی و لازم را جهت تامین نحوه استفاده و تامین امنیت اطلاعات شخصی شما را رعایت می نماییم، پردازش اطلاعات شخصی شما می بایست هم تراز با حفظ امنیت و همچنین مطابق با قوانین مربوطه باشد. 

6. انتقال اطلاعات 
ما حق انتقال اطلاعات درباره شما (از جمله اطلاعات شخصی شما و (یا) تاریخچه فعالیت های شما را) به سازمان های قانونی مربوطه، سازمان های ورزشی رسمی، موسسات مالی (به عنوان مثال بانک یا ارائه دهندگان خدمات پردازش پرداخت ها) را داریم، و همچنین حق انتقال این اطلاعات را به دیگر مقامات ذیصلاح چون پلیس جهت بررسی جرائم، جلوگیری از قانونی کردن موارد غیر قانونی، و یا حل مسائل مرتبط با مسائل اخلاقی ورزشی، و یا موارد مرتبط با تعهدات حقوقی خود را داریم. 

7. حق دسترسی
آ: شما اجازه درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی خود، و همچنین حق تصحیح و یا حذف اطلاعات نادرست و نامشخص را دارید. لطفا" تمامی درخواست ها و دیگر مسائل مرتبط با اطلاعات محرمانه را به آدرس  support@cozmo.betارسال نمایید. 
ب: همراه با تقاضای درخواست شما، لطفا" کپی دو فرم شناسایی ارسال گردد، در کپی نخست اطلاعات هویتی شما (به عنوان مثال، گواهینامه رانندگی، پاسپورت و یا کارت ملی و غیره)، و در کپی دوم اطلاعات تاییدی در خصوص آدرس شما (به عنوان مثال، صورتحساب قبض آب و برق و..) ارسال گردد. 
س: سپس درخواست شما مورد بررسی قرار می گیرد. 
د: شما شخصا" مسئول صحت و به روز بودن اطلاعات خود را بر عهده دارید. 

8. فایل های cookie، برچسب ها و دیگر شناسه ها (کوکی)
آ: شما با پذیرش شرایط یا ثبت نام جهت استفاده از خدمات، به طور همزمان در مورد استفاده ما از فایل های کوکی توافق نموده اید. 
ب: فایل های کوکی، یک فایل متنی شامل اطلاعات کمی می باشد، که به هنگام بازدید از وب سایت بر روی دستگاه دانلود می گردد. کوکی ها در اغلب وب سایت ها جهت بهبود فعالیت در اینترنت، استفاده مطلوب تر و موثر تر از عملیات ها می باشد. 
س: ما از کوکی ها به عنوان ابزاری در جهت جمع آوری اطلاعات از وب سرورها پس از بازدید از وب سایت، با اهداف ذکر شده در بالا استفاده می نماییم (به بخش "اهداف" رجوع نمایید). کوکی ها جهت بهبود کار وب سایت ها و ارائه خدمات شخصی و با کیفیت تر استفاده می گردد. 
د: لطفا توجه داشته باشید، استفاده از وب سایت بدون فایل های کوکی غیر ممکن است. چنانچه شما نیازمند اطلاعات تکمیلی در خصوص استفاده از فایل های کوکی دارید، لطفا با پست الکترونیک support@cozmo.bet مکاتبه نمایید. 

9. به روز رسانی سیاست های ما 
هر گونه اطلاعات درمورد تغییرات سیاست های حفظ حریم خصوصی در این صفحه بارگزاری  خواهد گردید. تمامی تغییرات پس از انتشار آخرین نسخه سیاست حفظ حریم خصوصی معتبر می گردد. به هنگام ایجاد تغییرات وسیع و مهم در سیاست حریم خصوصی، از طریق یک راه منطقی به عنوان مثال از طریق ایمیل و یا اعلام اخطار در وب سایت و یا دیگر روش های منطقی این موضوع به شما اعلام می گردد.